Эти нормативы просматривают чаще всего

ДБН
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
1 ДБН 363-92. Житлові будинки для осіб похилого віку сільської місцевості України.
2 ДБН 362-92 Оцінка технічного стану сталевих конструкцій виробничих будівель і споруд, що знаходяться в експлуатації
3 ДБН 79-92. Житлові будинки для індивідуальних забудовників України.
4 ДБН Г.1-1-93. Порядок визначення вартості розробки нормативних документів
5 ДБН А.1.1-4-93. Положення про головну і базову організацію по стандартизації та нормуванню
6 ДБН А.1.1-2-93. Порядок розробки,вимоги до побудови,викладу та оформлення нормативних документів
7 ДБН А.1.1-1-93. Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення
8 ДБН Г.1-2-93. Типове положення про госпрозрахункові підрозділи при інспекціях державного архітектурно-будівельного контролю (українською та російською мовами)
9 ДБН А.3.1-2-93. Порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт (Втратив чинність -наказ Держбуду України від 05.12.2000 р. N 273)
10 ДБН А.3.1-1-93. Атестація працівників органів державного архітектурно-будівельного контролю України
11 ДБН Б.1-1-93. СМБД. Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів
12 ДБН Б.2.4-1-94. Планування і забудова сільських поселень
13 ДБН В.2.8-9-98. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Експлуатація будівельних машин. Загальні вимоги
14 ДБН В.1.1-1-94. Проектування і будівництво цивільних будівель із блоків і каменів пиляних вапняків кримських родовищ в сейсмічних районах
15 ДБН А.3.1-3-94. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів. Основні положення.
16 ДБН В.2.6-6-95. Проектування, будівництво та експлуатація будинків системи "ПЛАСТБАУ"
17 ДБН Б.2.4-3-95. Генеральні плани сільськогосподарських підприємств
18 ДБН В.2.2-1-95. Будинки і споруди. Будівлі і споруди для тваринництва
19 ДБН В.2.2-2-95. Будинки і споруди. Теплиці та парники
20 ДБН А.2.2-1-95 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування.
21 ДБН В.1.2-1-95. СНББ. Положення про розслідування причин аварій (обвалень) будівель, споруд їх частин та конструктивних елементів (українською та російською мовами)
22 ДБН А.3.1-4-95. Положення про гарантійний паспорт-сертифікат на об"єкт, що вводиться в експлуатацію (скасовано Наказом Держбуду України вiд 06.03.2000 N42 з 01.01.2000)
23 ДБН Г.1-3-95. Типові норми витрат молотого шлаку і лужного компонента для виготовлення шлаколужних бетонів, збірних та монолітних бетонних і залізобетонних конструкційних виробів
24 ДБН Г.1-4-95. Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування в будівництві
25 ДБН В.2.8-3-95. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Технічна експлуатація будівельних машин
26 ДБН В.2.8-2-95. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Обладнання і механізований інструмент. Види випробувань. Порядок здійснення.
27 ДБН В.2.8-1-96. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Вимоги до розробки засобів механізації в будівництві і оцінки їх технічного рівня
28 ДБН В.2.7-31-95. Порядок визначення запасів родовищ піску та гравію
29 ДБН В.1.4-2.01-97. СРББ. Посібник
30 ДБН-93. Доповнення N 1. Вказівки по застосуванню кошторисних норм і розцінок на монтаж устаткування. (відмінений)
31 ДБН А.3.1-5-96. Організація будівельного виробництва
32 ДБН Г.1-5-96. Нормативна база оснащення будівельних організацій (бригад) засобами механізації, інструментом і інвентарем
33 ДБН В.2.8-5-96. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Технічні параметри засобів механізації, що підлягають контролю при сертифікаційних випробуваннях
34 ДБН В.2.8-6-96. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Технічне обслуговування та ремонт кранів самохідних стрілових
35 ДБН В.2.8-4-96. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Загальні вимоги.
36 ДБН В.2.8-7-96. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Порядок атестації ремонтного виробництва
37 ДБН IV-6-97. Вказівки щодо застосування кошторисних норм та розцінок на монтаж устаткування (скасовано)
38 ДБН IV-5-97. Вказівки щодо застосування кошторисних норм та одиничних розцінок на будівельні конструкції і роботи (скасовано)
39 ДБН IV-4-97. Збірник кошторисних цін на перевезення вантажів для будівництва (ЗКЦПВ-97) (скасовано)
40 ДБН А.3.1-8-96. Проектування підприємств з виробництва залізобетонних виробів
41 ДБН А.3.1-7-96. Виробництво бетонних і залізобетонних виробів
42 ДБН В.1.1-3-97. Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення
43 ДБН Б.2.4-4-97. Планування і забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств
44 ДБН-97. Порядок визначення вартості пусконалагоджувальних робіт, що здійснюються на підприємствах, будівлях і спорудах, розташованих на території України (скасовано)
45 ДБН IV-16-96, часть III. Порядок визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України (скасовано)
46 ДБН В.2.6-14-97. Том 1, 2 і 3. Конструкції будинків і споруд. Покриття будинків і споруд (українською мовою)
47 ДБН IV-11-1p Правила розробки кошторисних норм на ремонт устаткування
48 ДБН В.1.4-0.03-97. СРББ. Регламентованi радiацiйнi параметри. Допустимi рiвнi
49 ДБН В.1.4-0.02-97. СРББ. Типовi документи
50 ДБН В.1.4-0.01-97. СРББ. Основні положення
51 ДБН В.1.4-0.04-97. СРББ. Радiацiйний контроль будiвельних матерiалiв та об"єктiв будiвництва
52 ДБН А.2.2-3-97 Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва
53 ДБН Б.1-3-97. СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів
54 ДБН Г.1-7-97. Тимчасові норми розрахунку витрати теплової та електричної енергії при виробництві цегли та каменів керамічних
55 ДБН В.2.7-64-97. Правила застосування хімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах
56 ДБН В.2.7-63-97. Будівельні матеріали. Застосування в будівництві і будіндустрії гранульованих шлаків і шлакопемзових відсівів феросплавного виробництва
57 ДБН В.2.5-20-2001. Інженерне устаткування будівель і споруд. Зовнішні мережі і споруди. Газопостачання
58 ДБН В.2.2-8-98. Поправки
59 ДБН А.3.1-3-94. Зміна N 1
60 ДБН В.2.5-22-2002. Зовнішні мережі гарячого водопостачання і водяного опалювання з використанням труб із структурованого поліетилену з тепловою ізоляцією зі вспіненого поліетилену і захисною гофрованою поліетиленовою оболонкою
61 ДБН 360-92**. "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень."
62 ДБН IV-16-98, частина I. Доповнення 1 (відмінений)
63 ДБН IV-16-98, частина II. Доповнення N 1 (відмінений)
64 ДБН IV-16-98, частина II. Порядок визначення вартості будівництва, ремонту житла, об"єктів соціальної сфери, комунального призначення і впорядкування, а також реставрації пам"ятників архітектури і містобудування (з внес. изм. N1) (відмінений)
65 ДБН IV-16-98, частина I. Правила складання кошторисної документації і визначення базисної розрахункової кошторисної вартості будівництва (з внесеними змінами N1) (відмінений)
66 ДБН В.2.8-11-99. Технічні вимоги до ремонту типових пошкоджень металоконструкцій вантажопідіймальних кранів
67 ДБН В.2.4-1-99. Меліоративні системи та споруди
68 ДБН В.2.5-16-99. Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж. Визначення розмірів земельних ділянок для об"єктів електричних мереж
69 ДБН В.2.6-14-97. Зміна N2 (Дію призупинено)
70 ДБН В.2.6-14-97. Тому 1, 2 і 3. Конструкції будівель і споруд. Покриття будівель і споруд
71 ДБН В.2.6-14-97. Зміна N1
72 ДБН А.3.1-3-94. Зміна N 2
73 ДБН Д.2.3-38-99. Збірник 38. Устаткування загального призначення
74 ДБН Д.2.3-37-99. Збірник 37. Контроль якості зварних з"єднань
75 ДБН Д.2.3-36-99. Збірник 36. Устаткування підприємств побутового обслуговування і комунального господарства
76 ДБН Д.2.3-35-99. Збірник 35. Устаткування сільськогосподарських виробництв
77 ДБН Д.2.3-34-99. Збірник 34. Устаткування установ охорони здоров"я і підприємств медичної промисловості
78 ДБН Д.2.3-33-99. Збірник 33. Устаткування підприємств легкої промисловості
79 ДБН Д.2.3-32-99. Збірник 32. Устаткування підприємств електронної промисловості і промисловості засобів зв"язку
80 ДБН Д.2.3-31-99. Збірник 31. Устаткування підприємств кінематографії
81 ДБН Д.2.3-30-99. Збірник 30. Устаткування зерносховищ і підприємств по переробці зерна
82 ДБН Д.2.3-29-99. Збірник 29. Устаткування театрально-видовищних підприємств
83 ДБН Д.2.3-27-99. Збірник 27. Устаткування підприємств поліграфічної промисловості
84 ДБН Д.2.3-26-99. Збірник 26. Устаткування підприємств текстильної промисловості
85 ДБН Д.2.3-25-99. Збірник 25. Устаткування підприємств целюлозно-паперової промисловості
86 ДБН Д.2.3-24-99. Збірник 24. Устаткування підприємств промисловості будівельних матеріалів
87 ДБН Д.2.3-23-99. Збірник 23. Устаткування підприємств електротехнічної промисловості
88 ДБН Д.2.3-22-99. Збірник 22. Устаткування гідроелектричних станцій і гідротехнічних споруд
89 ДБН Д.2.3-21-99. Збірник 21. Устаткування метрополітенів і тунелів
90 ДБН Д.2.3-20-99. Збірник 20. Устаткування сигналізації, централізації і блокування на залізничному транспорті
91 ДБН Д.2.3-19-99. Збірник 19. Устаткування підприємств вугільної і торф"яної промисловості
92 ДБН Д.2.3-17-99. Збірник 17. Устаткування підприємств кольорової металургії
93 ДБН Д.2.3-15-99. Збірник 15. Устаткування для очищення газів
94 ДБН Д.2.3-11-99. Збірник 11. Прилади, засобу автоматизації і обчислювальної техніки
95 ДБН Д.2.3-9-99. Збірник 9. Електричні печі
96 ДБН Д.2.3-7-99. Збірник 7. Компресорні установки, насоси і вентилятори
97 ДБН Д.2.3-5-99. Збірник 5. Вагове устаткування
98 ДБН Д.2.3-4-99. Збірник 4. Дробильно-розмельне, збагачувальне і агломераційне устаткування
99 ДБН Д.2.3-2-99. Збірник 2. Деревообробне устаткування
100 ДБН Д.2.3-1-99. Збірник 1. Металообробне устаткування
101 ДБН Д.1.1-3-99. Вказівки по застосуванню ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування
102 ДБН Д.2.2-47-99. Збірник 47. Озеленення. Захисні лісонасадження. Багаторічні плодові насадження
103 ДБН Д.2.2-46-99. Збірник 46. Роботи при реконструкції будівель і споруд
104 ДБН Д.2.2-45-99. Збірник 45. Промислові печі і труби
105 ДБН Д.2.2-44-99. Збірник 44. Підводно-будівельні (водолазні) роботи
106 ДБН Д.2.2-43-99. Збірник 43. Судовозні шляхи стапелів і зливів
107 ДБН Д.2.2-42-99. Збірник 42. Берегоукріплювальні роботи
108 ДБН Д.2.2-41-99. Збірник 41. Гідроізоляційні роботи в гідротехнічних спорудах
109 ДБН Д.2.2-40-99. Збірник 40. Дерев"яні конструкції гідротехнічних споруд
110 ДБН Д.2.2-39-99. Збірник 39. Металеві конструкції гідротехнічних споруд
111 ДБН Д.2.2-38-99. Збірник 38. Кам"яні конструкції гідротехнічних споруд
112 ДБН Д.2.2-37-99. Збірник 37. Бетонні і залізобетонні конструкції гідротехнічних споруд
113 ДБН Д.2.2-36-99. Збірник 36. Земляні конструкції гідротехнічних споруд
114 ДБН Д.2.2-34-99. Збірник 34. Споруди зв"язку, радіомовлення і телебачення
115 ДБН Д.2.2-33-99. Збірник 33. Лінії електропередачі
116 ДБН Д.2.2-32-99. Збірник 32. Трамвайні шляхи
117 ДБН Д.2.2-31-99. Збірник 31. Аеродроми
118 ДБН Д.2.2-30-99. Збірник 30. Мости і труби
119 ДБН Д.2.2-28-99. Збірник 28. Залізниці
120 ДБН Д.2.2-27-99. Збірник 27. Автомобільні дороги
121 ДБН Д.2.2-26-99. Збірник 26. Роботи теплоізоляцій
122 ДБН Д.2.2-25-99. Збірник 25. Магістральні і промислові трубопроводи газонафтопродуктів
123 ДБН Д.2.2-24-99. Збірник 24.Теплозабезпечення і газопроводи - наружні мережі
124 ДБН Д.2.2-23-99. Збірник 23. Каналізація - наружні мережі
125 ДБН Д.2.2-22-99. Збірник 22. Водопровід - наружні мережі
126 ДБН Д.2.2-21-99. Збірник 21. Електроосвітлення будівель
127 ДБН Д.2.2-20-99. Збірник 20. Вентиляція і кондиціонування повітря
128 ДБН Д.2.2-19-99. Збірник 19. Газопостачання -внутрішні пристрої
129 ДБН Д.2.2-18-99. Збірник 18. Опалювання - внутрішні пристрої
130 ДБН Д.2.2-17-99. Збірник 17. Водопровід і каналізація - внутрішні пристрої
131 ДБН Д.2.2-16-99. Збірник 16. Трубопроводи внутрішні
132 ДБН Д.2.2-15-99. Збірник 15. Обробні роботи
133 ДБН Д.2.2-14-99. Збірник 14. Конструкції в сільському будівництві
134 ДБН Д.2.2-13-99. Збірник 13. Захист будівельних конструкцій і устаткування від корозії
135 ДБН Д.2.2-12-99. Збірник 12. Крівлі
136 ДБН Д.2.2-11-99. Збірник 11. Підлоги
137 ДБН Д.2.2-10-99. Збірник 10. Дерев"яні конструкції
138 ДБН Д.2.2-9-99. Збірник 9. Металеві конструкції
139 ДБН Д.2.2-8-99. Збірник 8. Конструкції з цеглини і блоків
140 ДБН Д.2.2-7-99. Збірник 7. Бетонні і залізобетонні конструкції збірні
141 ДБН Д.2.2-6-99. Збірник 6. Бетонні і залізобетонні конструкції монолітні
142 ДБН Д.2.2-5-99. Збірник 5. Роботи паль. Опускні колодязі. Закріплення грунтів
143 ДБН Д.2.2-4-99. Збірник 4. Свердловини
144 ДБН Д.2.2-3-99. Збірник 3. Буропідривні роботи
145 ДБН Д 2.2-2-99. Збірник 2. Гірничорозкривні роботи
146 ДБН Д.1.1-2-99. Вказівки по застосуванню ресурсних елементних норм на будівельні роботи
147 ДБН IV-16-98, частина II. Доповнення N 2 (відмінений)
148 ДБН В.1.1-5-00. Будинки і споруди на підроблюваних територіях і просідаючих грунтах (Частина 2. Будинки і споруди на просідаючих грунтах)
149 ДБН В.1.1-5-00. Будинки і споруди на підроблюваних територіях і просідаючих грунтах (Частина 1. Будинки і споруди на підроблюваних територіях)
150 ДБН Г.1-8-2000. Норми розрахунку витрат палива, теплової та електричної енергії при виробництві вапна, цегли і каменів силікатних
151 ДБН В.2.8-12-00. Типові норми витрат пального і змащувальних матеріалів для експлуатації техніки в будівництві
152 ДБН В.2.3-4-2000. Автомобільні дороги. (Українською мовою)
153 ДБН А.3.1-3-94. Зміна N 3
154 ДБН А.1.1-1-93. Зміна N 1
155 ДБН В.2.8-14-00. Правила зберігання будівельних машин
156 ДБН В.2.8-13-00. Технічне діагностування гідроприводу будівельних машин
157 ДБН Д.2.4-1-2000. Збірник 1. Земляні роботи
158 ДБН Д.2.4-2-2000. Збірник 2. Фундаменти
159 ДБН Д.2.4-3-2000. Збірник 3. Стіни
160 ДБН Д.2.4-4-2000. Збірник 4. Перекриття
161 ДБН Д.2.4-5-2000. Збірник 5. Перегородки
162 ДБН Д.2.4-6-2000. Збірник 6. Отвори
163 ДБН Д.2.4-7-2000. Збірник 7. Підлоги
164 ДБН Д.2.4-8-2000. Збірник 8. Дахи, крівлі
165 ДБН Д.2.4-9-2000. Збірник 9. Сходи, крильця
166 ДБН Д.2.4-10-2000. Збірник 10. Пічні роботи
167 ДБН Д.2.4-11-2000. Збірник 11. Штукатурні роботи
168 ДБН Д.2.4-12-2000. Збірник 12. Малярні роботи
169 ДБН Д.2.4-13-2000. Збірник 13. Скляні, шпалерні і облицювальні роботи
170 ДБН Д.2.4-14-2000. Збірник 14. Ліпні роботи
171 ДБН Д.2.4-15-2000. Збірник 15. Внутрішні сантехнічні роботи
172 ДБН Д.2.4-16-2000. Збірник 16. Зовнішні інженерні сіті
173 ДБН Д.2.4-17-2000. Збірник 17. Електромонтажні роботи
174 ДБН Д.2.4-18-2000. Збірник 18. Впорядкування
175 ДБН Д.2.4-19-2000. Збірник 19. Ізоляційні роботи
176 ДБН Д.1.1-4-2000. ВКАЗІВКИ ПО ЗАСТОСУВАННЮ РЕСУРСНИХ ЕЛЕМЕНТНИХ КОШТОРИСНИХ НОРМ НА РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ (РЕСНр)
177 ДБН Д.2.4-20-2000. Збірник 20. Інші ремонтно-будівельні роботи
178 ДБН Д.2.6-1-2000. Збірник 1. Електротехнічні пристрої
179 ДБН Д.2.6-9-2000. Збірник 9. Споруди водопостачання і каналізації
180 ДБН Д.2.6-6-2000. Збірник 6. Холодильні і компресорні установки
181 ДБН Д.2.6-5-2000. Збірник 5. Металообробне устаткування
182 ДБН Д.2.6-4-2000. Збірник 4. Підйомно-транспортне устаткування
183 ДБН Д.2.6-3-2000. Збірник 3. Системи вентиляції і кондиціонування повітря
184 ДБН Д.2.6-2-2000. Збірник 2. Автоматизовані системи управління
185 ДБН Д.1.1-6-2000. Вказівки по застосуванню ресурсних елементних кошторисних норм на пуско-налагоджувальні роботи
186 ДБН А.2.3-1-99. Зміна N 1
187 ДБН А.1.1-1-93. Зміна N 2
188 ДБН Д.1.1-7-2000. Правила визначення вартості проектно-дослідницьких робіт для будівництва, здійснюваного на території України
189 ДБН В.2.2-10-2001. Будинки і споруди. Заклади охорони здоров"я
190 ДБН Д.2.2-99. Доповнення N1
191 ДБН В.2.8-1-96. Поправка
192 ДБН В.2.2-10-2001. Будівлі і споруди. Установи охорони здоров"я
193 ДБН Б.1.1-4-2002. Склад, зміст, порядок розробки, узгодження і затвердження містобудівного обгрунтовування
194 ДБН А.2.3-1-99. Зміна N 2
195 ДБН В.2.3-5-2001. Вулиці та дороги населених пунктів
196 ДБН Б.2.4-1-94. Зміна N 1
197 ДБН В.2.3-4-2000. Зміна N 1
198 ДБН В.2.3-5-2001. Вулиці і дороги населених пунктів
199 ДБН В.2.2-9-99. Зміна N 1.
200 ДБН Д.2.5-17-2001. Збірник 17. Карбувальні, вибивні, видавлювальні роботи
201 ДБН Д.2.5-16-2001. Збірник 16. Відтворення виробів художнього лиття з кольорових металів
202 ДБН Д.2.5-25-2001. Збірник 25. Реставрація і відтворення освітлювальної арматури і кришталевих підвісок
203 ДБН Д.2.5-24-2001. Збірник 24. Художня обробка металевих виробів гальванічним способом
204 ДБН Д.2.5-23-2001. Збірник 23. Реставрація і відтворення тканин і шпалер
205 ДБН Д.2.5-22-2001. Збірник 22. Реставрація і відтворення віконних і дверних наборів
206 ДБН Д.2.5-21-2001. Збірник 21. Різні роботи
207 ДБН Д.2.5-20-2001. Збірник 20. Реставрація і відтворення позолоти
208 ДБН Д.2.5-19-2001. Збірник 19. Реставрація і відтворення оббивки меблів і шпалерних декоративних елементів
209 ДБН Д.2.5-18-2001. Збірник 18. Реставрація інкрустованих поверхонь
210 ДБН Д.2.5-15-2001. Збірник 15. Реставрація і відтворення паркетних підлог
211 ДБН Д.2.5-14-2001. Збірник 14. Реставрація і відтворення виробів з цінних порід дерева і стильних меблів (музейних)
212 ДБН Д.2.5-13-2001. Збірник 13. Реставрація і відтворення різьблення по дереву
213 ДБН Д.2.5-12-2001. Збірник 12. Реставрація і відтворення архітектурно-ліпного декору
214 ДБН Д.2.5-11-2001. Збірник 11. Реставрація і відтворення облицювань керамічними кахлями
215 ДБН Д.2.5-10-2001. Збірник 10. Реставрація і відтворення фарбувань фасадів і інтер"єрів
216 ДБН Д.2.5-9-2001. Збірник 9. Реставрація і відтворення облицювань штучним мармуром
217 ДБН Д.2.5-8-2001. Збірник 8. Штукатурні роботи
218 ДБН Д.2.5-1-2001. Збірник 7. Реставрація і відтворення металевих конструкцій і декоративних елементів
219 ДБН Д.2.5-6-2001. Збірник 6. Реставрація і відтворення покрівель
220 ДБН Д.2.5-5-2001. Збірник 5. Реставрація і заміна дерев"яних деталей і конструктивних елементів
221 ДБН Д.2.5-4-2001. Збірник 4. Реставрація і відтворення конструкцій і декору з природного каменю.
222 ДБН Д.2.5-3-2001. Збірник 3 Реставрація і відтворення цегельних кладок
223 ДБН Д.2.5-2-2001. Збірник 2. Реставрація і відтворення конструкцій з бутового каменю
224 ДБН Д.2.5-1-2001. Збірник 1. Архітектурно-археологічні і земляні роботи в зонах пам"яток історії і культури
225 ДБН Д.1.1-5-2001. Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на реставраційно-відновлювальні роботи
226 ДБН В.2.3-4-2000. Зміна N 2
227 ДБН В.2.8-12-00. Поправка
228 ДБН Д.2.2-99. Доповнення N3
229 ДБН Д.2.2-99. Доповнення N2
230 ДБН В.2.6-14-97. Зміна N 2 (Дія припинена)
231 ДБН Д.2.7-2000. Доповнення N 2
232 ДБН В.2.2-11-2002. Підприємства побутового обслуговування. Основні положення
233 ДБН Д.1.1-3-99 Доповнення 1, ДБН Д.2.3-99 Доповнення 3
234 ДБН В.2.3-6-2002. Мости і труби. Обстеження і випробування
235 ДБН В.2.3-4-2000. Зміна N 3
236 ДБН Д.1.1-7-2000. Доповнення N1
237 ДБН Б.1.1-4-2002. Зміна (без номера)
238 ДБН А.2.3-1-99. Зміна N 3
239 ДБН А.2.3-1-99. Зміна N 4
240 ДБН В.3.1-1-2002 Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій і основ промислових будинків та споруд
241 ДБН В.1.1-7-2002. Захист від пожежі. Пожежна безпека об"єктів будівництва
242 ДБН Д.1.1-3-99 Доповнення 2, ДБН Д.2.3-99 Доповнення 4
243 ДБН Д.1.1-7-2000. Зміна N1
244 ДБН Д.1.1-1-2000. Правила визначення вартості будівництва. Зміна N2 (затвердж. наказом Держбуду України від 17.06.2003 N 85)
245 ДБН В.2.3-7-2003. Споруди транспорту. Метрополітени
246 ДБН А.1.1-73-2003. Положення по виробничому нормуванню витрати матеріалів в будівництві
247 ДБН В.2.5-24-2003. Інженерне обладнання будинків і споруд. Електрична кабельна система опалення
248 ДБН В.2.5-23-2003. Проектування електрообладнання об"єктів цивільного призначення
249 ДБН А.2.2-4-2003 Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд
250 ДБН В.2.3-8-2003. Дорожні покриття. Методи вимірювання зчіпних якостей
251 ДБН В.2.2-12-2003 БУДІВЛІ І СПОРУДИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ І ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
252 ДБН В.2.2-12-2003. Будівлі і споруди для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції
253 ДБН В.2.2-13-2003. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди (українською мовою)
254 ДБН В.2.2-13-2003. Спортивні і фізкультурно-оздоровчі споруди (на російській мові)
255 ДБН В.2.8-12-00. Зміна N1
256 ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд
257 ДБН В.2.2-9-99. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення. Зміна N 2
258 ДБН А.2.2-3-2004 Редакційна поправка
259 ДБН Д.2.7-2000. Зміна N 1 до Ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин і механізмів (ДБН Д.2.7-2000)
260 ДБН А.2.2-3-2004 Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва
261 ДБН А.2.2-3-2004 Склад, порядок оформлення, узгодження і затвердження проектної документації для будівництва
262 ДБН Д.2.2-99. Зміни N1 і N2
263 ДБН Д.2.3-99. Зміна №1
264 ДБН В.3.2-1-2004 Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам"ятках культурної спадщини
265 ДБН В.2.2-4-97. Будинки і споруди. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів. Зміна N1
266 ДБН В.2.2-3-97. Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів. Зміна N1
267 ДБН В.2.2-9-99. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення. Зміна N 3
268 ДБН В.2.6-14-97. Покриття будинків і споруд. Зміна N3
269 ДБН В.2.2-10-2001. Заклади охорони здоров"я. Зміна N1
270 ДБН В.2.2-8-98. Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна. Зміна N1
271 ДБН В.2.2-7-98. Будинки і споруди. Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин. Зміна N1
272 ДБН Д.1.1-7-2000. Зміни згідно наказу Мінбуду України від 28.12.05 N27
273 ДБН В.2.2-16-2005. Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади
274 ДБН В.2.2-15-2005. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення
275 ДБН Д.1.1-1-2000. Правила визначення вартості будівництва. Заміна додатків. (затв. наказом Держбуду України від 13.06.2005 N 94)
276 ДБН В.2.4-2-2005 Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування
277 ДБН А.3.1-9-00. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання. Зміна N 1
278 ДБН А.2.3-1-99. Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення. Зміна N 5
279 ДБН А.2.2-2-96 Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування і проектної документації для будівництва. Зміна N 1
280 ДБН А.1.1-3-93. Порядок проведення експертизи, узгодження, затвердження, реєстрації, видання та скасування нормативних документів. Зміна N 1
281 ДБН А.1.1-2-93. Порядок розробки, вимоги до побудови, викладу та оформлення нормативних документів. Зміна N 1
282 ДБН Б.2.4-2-94. Види, склад, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень. Зміна N 1
283 ДБН Б.1-2-95. СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України. Зміна N 1
284 ДБН Б.1.1-4-2002. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обгрунтування. Зміна N 1
285 ДБН В.2.5-13-98. Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд. Поправка
286 ДБН В.2.2-5-97. Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони. Зміна N1
287 ДБН В.2.5-27-2006. Інженерне обладнання будинків і споруд. Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд
288 ДБН В.2.5-28-2006. Природне і штучне освітлення
289 ДБН В.1.1-12:2006. Будівництво у сейсмічних районах України. (Частина 2. Додатки)
290 ДБН В.1.1-12:2006. Будівництво у сейсмічних районах України. (Частина 1)
291 ДБН В.2.3-14:2006 Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування. (Частина 2. Додатки)
292 ДБН В.2.3-14:2006 Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування. (Частина 1)
293 ДБН В.1.1-12:2006. Будівництво в сейсмічних районах України. (Частина 2. Додатки)
294 ДБН В.1.1-12:2006. Будівництво в сейсмічних районах України. (Частина 1)
295 ДБН Д.1.1-2-99. Зміна N1, ДБН Д.2.2-99. Зміна N3
296 Зміна N3 до Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи (ДБН Д.2.4-2000) (наказ Мінбуду України N 55 від 28.02.06)
297 Доповнення до Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи (ДБН Д.2.4-2000) (наказ Держбуду України N 124 від 17.05.01)
298 Зміна N1 до ДБН Д.1.1-4-2000 "Вказівки по застосуванню ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи (РЕСНр)"
299 ДБН Д.2.3-99. Зміна ДБН Д.1.1-3-99. Зміна N 1.
300 ДБН Д.2.7-2000. Зміна до Ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин і механізмів (ДБН Д.2.7-2000)
301 ДБН В.1.2-2:2006. СНББ. Навантаження і впливи. Норми проектування. Зміна N 1.
302 ДБН В.2.3-4:2007. Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування Частина ІІ. Будівництво
303 ДБН В.1.2-4-2006. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)
304 ДБН В.2.2-18:2007. Будівлі і споруди. Установи соціального захисту населення
305 ДБН В.2.2-18:2007. Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення
306 ДБН В.2.3-15:2007. Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів
307 ДБН В.1.2-2:2006. СНББ. Навантаження і впливи. Норми проектування
308 ДБН В.1.2-2:2006. СНБС. Навантаження і дії. Норми проектування
309 ДБН В.2.6-22-2001. Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей. Зміна N 1
310 ДБН В.2.2-17:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення
311 ДБН В.2.5-13-98*. Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд
312 ДБН В.2.5-13-98*. Інженерне устаткування будівель і споруд. Пожежна автоматика будівель і споруд
313 ДБН В.2.6-31:2006. Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель
314 ДБН Б.1.1-5-2007. Друга частина. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час у містобудівній документації
315 ДБН Б.1.1-6-2007. Система містобудівної документації. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території району
316 ДБН Б.1.1-7-2007. Система містобудівної документації. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території сільради
317 ДБН В.1.2-5:2007. СНББ. Науково-технічний супровід будівельних об"єктів
318 ДБН В.1.1-18:2007. пожежі. Споруди та фрагменти будівель. Метод натурних вогневих випробувань. Загальні вимоги
319 ДБН В.1.1-20:2007(ЕN 1365-2:1999, NЕQ). пожежі. Перекриття та покриття. Метод випробування на вогнестійкість
320 ДБН В.1.1-20:2007(ЕN 1365-2:1999, NЕQ). пожежі. Перекриття та покриття. Метод випробування на вогнестійкість / ДБН В.1.1-20:2007(ЕN 1365-2:1999, NЕQ). пожары. Перекрытие и покрытие. Метод испытания на огнестойкость
 

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ НОРМАТИВА МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ С-ПОРТАЛ

Еще:


Свежие новости строительства